فروشگاه راندمان

گلچینی از محصولات

انواع چيلر تراکمي آبي ساران با دو ،سه و چهار کمپرسور رفت و برگشتی


&

مدل

ظرفيت اسمي برودت Ton

تعداد کمپرسور

حد اکثر طول (Cm)

برق مصرفی

KW

A

V

1 SRLC 5

5

1

170

4.6

6.5

380

1 SRLC 10

10

1

170

7.9

14.3

380

1 SRLC 15

15

1

200

10.4

19

380

1 SRLC 20

20

1

200

12

22.2

380

1 SRLC 25

25

1

250

15.2

27.8

380

1 SRLC 30

30

1

2250

18.7

31.8

380

1 SRLC 35

35

1

250

23.5

43.7

380

1 SRLC 40

40

1

250

27.9

48.3

380

1 SRLC 50

50

1

250

32.8

65.9

380

1 SRLC 60

60

2

290

37.5

31.8

380

2 SRLC 30

30

2

250

10.4

19

380

2 SRLC 40

40

2

250

23.9

22.2

380

2 SRLC 50

50

2

250

30.4

27.8

380

2 SRLC 60

60

2

290

37.5

31.8

380

2 SRLC 70

70

2

290

47

43.7

380

2 SRLC 80

80

2

290

55.6

48.3

380

مدل

ظرفيت اسمي برودت Ton

تعداد کمپرسور

حد اکثر طول (Cm)

برق مصرفی

KW

A

V

2 SRLC 100

100

2

290

65.2

65.9

380

2 SRLC 120

120

2

290

80

79.1

380

3 SRLC 60

60

3

300

35.8

22.2

380

3 SRLC 75

75

3

300

45.4

27.8

 

  
RSS Feeds
You are here  :