فروشگاه راندمان

گلچینی از محصولات

انواع برج خنک کننده فايبر گلاس مکعبی آریا بنیز


کد کالا

قيمت ( ريال)

قطر لوله ها وزن در حال Kg کار (MM) ابعاد قدرت موتور KW دبي نرمال آب G.P.M

مدل

خروجی ورودی ارتفاع عرض طول

23-8-1-1

----

2"

11/4"

110

2332

880

880

0.36

30

CM-050/A-Z

23-8-1-2 --- 2" 11/4" 130 2332 880 880 0.5 45

CM-50/B-Z

23-8-1-3

--- 2"

21/2"

230

2762

1130

1130

0.75

60

CM-085/A-Z

23-8-1-4

--- 2"

21/2"

240

2762

1130

1130

1.1

75

CM-085/B-Z

23-8-1-5

--- 2"

21/2"

265

2762

1130

1130

1.5

90

CM-085/C-Z

23-8-1-6

--- 4"

4"

580

3306

1420

1420

1.1

120

CM-150/A-Z

23-8-1-7

--- 4"

4"

230

3306

1420

1420

1.5

150

CM-150/B-Z

23-8-1-8

--- 4"

4"

680

3306

1420

1420

2.2

180

CM-150/C-Z

23-8-1-9

--- 2˟4"

4"

1200

3324

1780

1780

1.5

210

CM-250/A-Z

23-8-1-10

--- 2˟4"

4"

1300

3324

1780

1780

2.2

240

CM-250/B-Z

23-8-1-11

--- 2˟4"

4"

1400

3324

1780

1780

3

270

CM-250/C-Z

23-8-1-12

--- 2˟4"

4"

1400

3531

2020

2020

2.2

300

CM-330/A-Z

23-8-1-13

--- 2˟4"

4"

1500

3531

2020

2020

2.2

375

CM-330/B-Z

23-8-1-14

--- 2˟4"

4"

1600

3531

2020

2020

3

450

CM-330/C-Z

قيمت ( ريال)

قطر لوله ها وزن در حال Kg کار (MM) ابعاد قدرت موتور KW دبي نرمال آب G.P.M
خروجی ورودی ارتفاع عرض طول

23-8-1-15

---

2˟4"

6"

2800

4010

2430

2430

4

Special

CM-500/A-Z

23-8-1-16

---

2˟4"

6"

9000

4010

2430

2430

4

525

CM-500/B-Z

23-8-1-17

---

2˟4"

6"

3200

4010

2430

2430

5.5

675

CM-500/C-Z

23-8-1-18

---

2˟4"

6"

4600

4232

2430

3430

5.5

Special

CM-720/A-Z

23-8-1-19

---

2˟4"

6"

4800

4232

2430

3430

7.5

750

CM-720/B-Z

23-8-1-20

---

2˟4"

6"

5000

4232

2430

3430

9.2

900

CM-720/C-Z

23-8-1-21

---

3˟6"

2˟6"

5700

4532

3430

3430

7.5

Special

CM-1000/A-Z

23-8-1-22

---

3˟6"

2˟6"

5900

4532

3430

3430

9.2

1050

CM-1000/B-Z

23-8-1-23

---

3˟6"

2˟6"

6100

4532

3430

3430

11

1350

CM-1000/C-Z

23-8-1-24

---

4˟4"

2˟6"

8700

4787

3430

4580

11

Special

CM-1400/A-Z

23-8-1-25

---

4˟4"

2˟6"

8800

4787

3430

4580

15

1650

CM-1400/B-Z

23-8-1-26

---

4˟4"

2˟6"

9000

4787

3430

4580

18.5

1950

CM-1400/C-Z

23-8-1-27

---

4˟4"

2˟6"

12100

4837

4580

4580

15

Special

CM-1900/A-Z

23-8-1-28

---

4˟4"

2˟6"

12300

4837

4580

4580

18.5

2250

CM-1900/B-Z

23-8-1-29

---

4˟4"

2˟6"

12500

4837

4580

4580

22

2550

CM-1900/C-Z

راهنمای خرید انواع برج های خنک کننده مکعبی آریابنیز :

1- محاسبه طراحي برج های فوق بر مبنای دمای آب ورودی 95f = Th و دمای آب سرد خروجی 85f = Tc و دمای هوای مرطوب محیط  75f =Tw درجه فارنهايت انجام گرديده است.

2- برج های خنک کننده فوق به دلیل عدم استفاده  از تسمه  و پولی از نظر ميزان صدا در حالت استاندارد می باشد.

3-برج های خنک کننده آریا بنیز دارای گارانتی عملکرد به مدت 12 ماه از زمان نصب و حداکثر 18 ماه از زمان تحويل  و گارانتی قطعات داخلی به مدت 24 ماه از زمان نصب و حداکثر 30 ماه از زمان تحويل و گارانتی قطعات فايبرگلاس به مــدت 60 مــــاه از زمـان تحويل  توسط شرکت آریــا بنیز می باشند.

4- امیدواریم با توجه به اطلاعات ارائه شده در خصوص انواع برج  خنک کننده فایبر گلاس مکعبی آریا بنیز و تخفیفهای مناسب، خرید ازفروشگاه راندمان اولین انتخاب شما باشد.


  
RSS Feeds
You are here  :